โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ

จำหน่ายโคมไฟเตือนการบิน สำหรับเสาสูง และอาคารสูง ตามมาตรฐานการบิน
โคมแก้ว โคมอคิลิค โคมอคิลิคชนิดโคมเดี่ยว รุ่นอัตโนมัติ ปิดเปิดและกระพริบในตัว โคมแก้วพร้อมหลอดไฟ LED ระบบโซล่าเซล หลอด LED แบบกระพริบ/แบบติดค้าง 10w. 220V.  ระบบควบคุม control OB Light (6หลอด) 
 
     
รุ่น BF1220100 

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นเดี่ยว ใช้กับหลอดไฟ LED ขนาด 5-10 W.
ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอด LED ขั้ว E27 
ค่าความสว่าง: ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง

โครงสร้าง : อลูมิเนียมพ่นฝุ่น สำหรับตืดตั้งภายนอก
เลนส์ : แก้วสีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง ( Fresnel rwd lens )
รุ่น BF1220100 : โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นเดี่ยว 220 Vac.BF2220100 

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นคู่ ใช้กับหลอด LED ขนาด 5-10 W.
ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอด LED ขั้ว E27
ค่าความสว่าง :  ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง
โครงสร้าง :  อลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น รวามทั้งชุดเชื่อมต่อ ( Junction box )ด้วย สำหรับติดตั้งภายนอก
เลนส์  : แก้วสีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง ( Fresnel red lens )
รุ่น BF2220100 : โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นคู่ 220 Vac.

รุ่น BSPL-001

 โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นเดี่ยว ใช้กับหลอดไฟ LED ขนาด 5-10 W.
ประเภทหลอด :  สามารถรองรับหลอด  LED ขั้วE27
ค่าความสว่าง :  ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง
โครงสร้าง :  ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก
เลนส์ :  Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง
รุ่น BSPL-001 : โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นรเดี่ยว 220 Vac. 


รุ่น BSPL-002
 

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ๋นคู่ ใช้กับหลอดไฟ LED ขนาด 5-10 W.
ประเภทหลอด :  สามารถรองรับหลอด LED ขั้ว E27
ค่าความสว่าง :  ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง
โครงสร้าง :  ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก ชุดเชื่อมต่อ ( Junction box ) วัสดุอลูมิเนียม
เลนส์  :  Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยเรื่องการกระจายแสง
รุ่น BSPL-002 : โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ๋นคู่ 220 Vac.


รุ่น BSFL-001

 โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ กระพริบอัตโนมัติ
ระบบการทำงาน  : มีชุดควบคุมการทำงานให้โคมไฟกระพริบ ซึ่งติดตั้งครบชุดภายในโคม
ประเภทหลอด :  60 W. , 220 Vac. , E27 , LED Classic , LED 5-10 W.
โครงสร้าง :  ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก
เลนส์ :  Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง

** ถ้าต้องการให้เปิด-ปิด ตามความเข้มข้นแสงต้องต่อ Photo cll 3A เพิ่มรุ่น BSAF-001

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ กระพริบอัตโนมัติ พร้อม Sensor
ระบบการทำงาน :  มีชุดควบคุมการทำงานให้โคมไฟกระพริบ ซึ่งติดตั้งครบชุดภายในโคม
ประเภทหลอด :   60 W. , 220 Vac. , E27 , LED Classic , LED 5-10 W.
โครงสร้าง :  ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก
เลนส์ :  Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง

** ถ้าต้องการให้เปิด-ปิด ตามความเข้มข้นแสงติดตั้งอยู่ที่ฐานโคมแล้ว


รุ่น 1296W5A 

ใช้ LED จำนวน 96 ดวงต่อชุด
โซลาร์เซลล์ : ประเภทแผงโซล่าร์เซลล์ Monocrystalline , 5 W. 17.5 V.
แบตเตอร์รี่ : แห้ง ( Dry cell ) 5 AH
เลนส์ :  Fresnel white lens
แหล่งกำเนิดแสง :  LED 5 mm. , Red Color , Chilp Technology AlInGap/Gap and standard 5 mm. ( T-1 3/4 ) water clear package
อัตราการกระพริบ : สามารถเซ็ตได้ 5 Step
อายุการใช้งาน :  > 70,0000 Hours
โครงสร้าง :  อลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น สำหรับติดตั้งภายนอกรุ่น BSCB-004AL-V3

ระบบการทำงาน : ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller , ไฟเข้า 220-230 Vac. , 50 Hz.
หมดการทำงาน : มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด , Manual , Auto Mode , Off Mode
ระบบควบคุม : ควบคุมการเปิด-ปิด ตามความเข้มแสง ด้วยระบบ Photo switch
ลักษณะการทำงาน : Output 3 line โดยสามารถตั้งค่าการทำงานได้ 5 รูปแบบตามความต้องการใช้งาน
ขนาด : กว้าง 200 mm. X  ยาว 300 mm. X สูง 160 mm.

 
รุ่น OBC-330L

ชุดควบคุมไฟกระพริบแบบ LED 3 Line (3x2 = 6 หลอด)

ทำงานด้วยระบบ Microcontroller คุมหลอด ได้ 3 ชุดๆละ 2 หลอด (30 Watts)
กำหนดให้ชุดใดชุดหนึ่งกระพริบหรือไม่กระพริบได้  
ปรับอัตราการกระพริบได้ 10-40 ครั้งต่อนาที
 
รุ่น 220R5E27

หลอด LED ขั้วE27 5 Watts (ชนิดติดค้าง)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 220 Vac./Vdc. 5 Watts
แหล่งกำเนิด : LED standard 5 mm. (T-1 3/4) water clear package

: ใช้ LED จำนวน 112 ดวงต่อชุด
Color : RED
อายุการทำงาน : > 70,000 Hours

 
ILL-OB-RN

หลอด LED ขั้วE27 10 watts (ชนิดติดค้าง)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 185-250 Vac./Vad 10 Watts
Level angle : 360 (Unidirectional)
: Luminous Intensity 2000 mcd X LED จำนวน 120 ดวงต่อชุด
Color : Red
อายุการใช้งาน : > 100,000 Hours


 ILL-OB-RF

หลอด LED ขั้วE27 (ชนิดติดกระพริบ)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 185-250 Vac./Vad 10 Watts (ชนิดติดกระพริบ)
Level angle : 360 (Unidirectional)
: Luminous Intensity 2000 mcd X LED จำนวน 120 ดวงต่อชุด
Color : Red
อายุการใช้งาน : > 100,000
 

Classic Series

LEDCCD07WE27 ขั้วLED E27 7 W. (ชนิดติดค้าง)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 220-240 Vac./Vad. 10 Watts
Level angle : 300
Color : warm white 2700k
อายุการใช้งาน : > 25,000 Hours

Photo Switch 6A.

สวิตช์แสงแดด เปิด-ปิดไฟ
Power source : 220-240 YLAC - Power frequently : 50/60 Hz.
Light-contor : รุ่น Lx-Po2 กระแสที่ใช้งานไม่เกิด 10 A.
   

 

 

 

 


 • โคมแก้ว
  โคมแก้ว รุ่นมาตรฐาน

 • โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศกระพริบอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์
  โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศกระพริบอัตโนมัติ แบบอะคลีลิค พร้อมเซ็นเซอร์

  - รองรับสัญญาณไฟจราจรที่มีฐาน E27
  - แรงดันไฟฟ้าทำงานที่ 120 หรือ 220 Vac 50-60 Hz
  - อุณหภูมิอยู่ที่ -20 c ถึง + 60 c
  - เลนส์สีแดงอะคริลิคสีแดงสำหรับการมองเห็น 360
  - ฐาน ABS สีเหลือง
  - ปฎิบัติตาม FAA AC 150/5345-43: L-810
 • หลอด LED Obstruction Light (แบบกระพริบ/ไม่กระพริบสีแดง)
  หลอด LED Obstruction Light (แบบกระพริบ/ไม่กระพริบสีแดง)

  บริษัท พี.ดี.เอ็น. คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอเรียนว่า ทางบริษัทฯ ยกเลิกการผลิต/การจัดจำหน่าย สินค้า หลอดไฟ
  Ob-Struction ชนิด LED Model : NK/AL-2RN , NK/AL2RF ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป เนื่องจาก
  ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หลอดไฟ Ob-Struction ชนิด LED เป็นรุ่นใหม่ คือรุ่น Model : ILL-OB-RN , ILL-OB-RF ซึ่งพัฒนาคุณภาพให้ดีกว่ารุ่นเก่า คือ หลอดไฟ Ob-Struction ชนิด LED Model : ILL-OB-RN , ILL-OB-RF
 • โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ แบบอะคลีลิค รุ่นติดค้าง
  โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ แบบอะคลีลิค รุ่นติดค้าง ใช้ร่วมกับตู้คอนโทรล

Visitors: 62,951