หน้าแรก

บริษัท พี. ดี. เอ็น. คอมมูนิเคชั่น จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ 
เมื่อวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.2539  ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 21 ปี ได้กำหนดทุนจดทะเบียนเบื้องต้นไว้ จำนวน 5 ล้านบาท  วัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือ  ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ และรับติดตั้งงาน ด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร เช่น 

- Microwave ,ชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน 

- เสาสูง เสาวิทยุสื่อสาร เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- ระบบโทรศัพท์ GSM Base Station Civil / TE / IBC
- โครงข่าย Fiber Optic และสถานีชุมสาย  Fiber Optic
- ระบบไฟเตือนการบิน บนเสาสูง/อาคารสูง

การดำเนินการของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านบุคลากร สะสมประสบการณ์เพิ่มเติม ณ.วันนี้ครอบคลุมขอบเขตงาน ออกแบบ งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ Commissioning System อีกทั้งโครงการที่ผ่านมาสามารถรับประกัน  การทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี

 

 

Visitors: 64,930