เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี. ดี. เอ็น. คอมมูนิเคชั่น จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ 
เมื่อวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.2539  ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 20 ปี ได้กำหนดทุนจดทะเบียนเบื้องต้นไว้ จำนวน 5ล้านบาท  วัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือ  ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ และรับติดตั้งงาน ด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

Network                         Fiber Optic Cable / LAN WIFI / Coaxial Cable / Desalam / FTTX / FTTH 

Base Telecom Mobile      Civil work / TE  for GSM  support True Dtac Ais 

Tranmision Tower          Tower 3 - 60 m. Mono Pole / Self Support Tower / Guyed Mast Tower

Obstruction Light           OBL Control system Obstruction Light LED & Incan

Material                          Support OFC Project

 

 

Visitors: 63,669